Mikä Soundscope on?

Soundscope Plus on uusimman sukupolven aktiivi-digitaali kuulosuojaus järjestelmä, pakattuna todella pieneen pakettiin. Etuja Soundscope Plussassa ovat:

• Vahventaa hentoja ääniä metsästyksen aikana
• Antaa suojaa laukausten melua vastaan
• Mahdollistaa äänen suunnan arvioimisen
• Pystyy käyttämään laseja ja hattua ilman minkäänlaista riskiä kuulosuojauksen heikkenemisestä
• Suojattu tuulen puhallukselta
• Mahdollisuus langattomaan metsästysradion seurantaan

Soundscope Plus on Starkey:n valmistama. Starkey Laboratories, jonka pääkonttori sijaitsee Minnesotassa, USA:ssa, on eräs maailman johtavia yrityksiä kuulolaite ja kuulonsuojaus teknologian alalla. Starkey työllistää yli 4000 työntekijää 18 eri maassa.

Yleistä

Soundscope Plus on aktiivinen kuulosuojain joka on kehitetty metsästystä varten. Kuulemista helpoitetaan samalla kuin laukausmelua voidaan häivyttää. Soundscope Plus on räätälöity erityisesti Teidän ulkokorvallenne, eli silloin voitte käyttää laseja tai hattua ihan vapaasti ilman että siitä aiheutuisi minkäänlaista vaaraa kuulollenne. Viimeisintä digitaalitekniikkaa hyväksikäyttäen äänen laatu on saatu tarkaksi ja metsästäjä pystyy määrittelemään mistäpäin eri äänet tulevat. Lisäksi Soundscope Plus pystytään langattomasti yhdistämään metsästysradioon.

Soundscope Plus on CE hyväksytty kuulonsuojaus järjestelmä. Starkey on laatuhyväksytty BS EN ISO 9001 ja EN46001 sertifikaatein.

TOIMINTA

Soundscope Plus on yhdistelmä kuulonsuojausta ja samaan aikaan kuulon tehostamista. Juuri Teille räätälöitynä Soundscope Plus takaa passiivisena samanlaisen ääneneristyksen kuin normaalit kuulonsuojaimet. Kuulon tehostamistoiminto antaa mahdollisuuden kuulla hentoja ääniä, metsästyskavereiden jutustelua sekä ympäriltä kuuluvia ääniä ja kaikki tämä, kun kuulosi on suojattu. Digitaalinen vahvistin muuntaa analogisen äänen, jonka mikrofoni on napannut, digitaaliseksi signaaliksi joka tuottaa Teille optimaalisen kuulo- ja ympäristön havainnointi nautinnon.

Valmistajan takauksen mukaan ääntä vahvistetaan korkeintaan 20dB (3dB vahvistus koetaan äänen kaksinkertaistumisena) ja maximaalinen ulkoatuleva ääni ei ylitä 97dB.

Korkeilla äänen voimakkuuksilla, kuten laukaus, passiivinen vaimennus astuu peliin. Tämän teho on vastaava kuin kuulosuojaimilla. Mikrofonin asettelu (kierukka mikrofoni) takaa sen että sen avulla pystytään tehokkaasti luotaamaan äänen suuntaa sekä muotoilu myös minimoi tuulen vaikutuksen kuuloon. Jokainen Soundscope Plus sisältää äänen voimakkuuden säätimen, jonka avulla voitte säätää Soundscope Plus:sanne teille sopivaksi. Äänen voimakkuuden säädin toimii myös virtakatkaisimena.

Soundscope Plus on myös varustettu mahdollisuudella käyttää metsästysradiota langattomasti.

Soundscope Plus:asta on 2 erilaista versiota, Soundscope Plus 20 ja Plus 30. Näiden ero on että Plus 30 on tarkoitettu henkilöille, joilla on ongelmia kuulonsa kanssa ja näinollen voidaan voimakkuutta säätää korkeammalle, kuitenkaan äänen laadun kärsimättä. Soundscope 30:ssä on 3 ohjelmaa. 1:stä ohjelmaa käytetään kun haluat samanlaisen vahvistuksen kaikkien taajuuksien kanssa, 2:nen ohjelma antaa alemmilla äänillä pienemmän vahvistuksen.

Soundscope 30 on varustettu digitaalisella virtapiirillä jonka sisäänrakennettu ohjelmisto mahdollistaa epämääräisten äänten erottamisen puheesta. Tietyllä tasolla tämä suhteuttaa äänen ja puheen niin että puhe tulee paremmin kuuluville ja epämääräiset äänet hiekkenevät.

EDUT

Seuraavassa esimerkkejä eduista joita metsästävät asiakkaamme ovat yleensä maininneet:

• Voit kuulla matalia ääniä paljon paremmin, samaan aikaan kuin kuulo on tehokkaasti suojattu vahingollisia ääniä vastaan
• Mukava käyttää laseja ja hattua ilman vaaraa kuulolle
• On helpompi arvioida tiettyjen äänten suunta
• Metsästysradion kanssa toimittaessa langattomuus on etu; ei ole esim. riskiä että johto sotkeutuu aseen tai kasvilliuuden kanssa. Se antaa lisää liikkumavapautta
• Ei tule niin kuuma kuin kuulosuojainten kanssa.

METSÄSTYS JA KUULO

Faktoja kuulosta

Kiinnostus metsästystä kohtaan Suomessa on laajaa, onhan Suomessa yli 300 000 metsästäjää. Kuulo on yksi ihmisen perusaisteista, sen varjeleminen on näinollen todella tärkeä asia jokaiselle meistä. Metsätyksessä kuulo myös avainasemassa, koska sen avulla voidaan arvioida mistä riista lähtee ja toimia sen jälkeen asian edellyttämällä tavalla. Viime aikoina ihmisten tietoisuus on kasvanut niin itsensä hoidossa kuin itsensä varjelussa. Tähän tähtää myös Soundscope Plus, erään ihmisen tärkeimmän aistin suojelemiseen, jotta voit harrastaa vapaasti ja miellyttävästi niin ammuntaa kuin metsästystäkin.

Taustaa kuulovaurioista ja niiden syntymisestä

Ihmisellä on syntyessään tietty määrä karvasoluja, ja ne eivät uusiudu. Nopeasti ohimenevät kovat äänet, ns. Impulssiäänet, voivat vahingoittaa karvasoluja välittömästi ja näin aiheuttaa pysyvän kuulovaurion. Yksi laukaus voi näin ollen olla tarpeeksi aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jo muutenkin herkälle kuuloaistille. 140dB:n ääni voi aiheuttaa jo vakavaa vahinkoa (useimmat aseet tuottavat yli 150dB:n ääniä). Metsästyksen aikana toinen korva on enemmän altistuneena laukausäänille kuin toinen. Yleensä ensimmäisenä vaurioituvat korvan reseptorit, jonka seurauksena korkeat äänet (esim. pyyn vihellys) jäävät kuulematta. Toinen vakava ongelma on, josta moni metsästäjä jo kärsiikin, tinnitys. Koska näihin vaivoihin ei ole lääkettä, on todella tärkeää ennaltaehkäistä näitä tulevia ongelmia ja hankkia turvaluokitukset täyttävät kuulonsuojaimet. Alla esitettävässä kaaviossa on esimerkkejä meluluokista:

dB Taso Tominta
150 dB Useimmat Aseet                                                                      
140 dB Suihkumoottorin käynnistys
130 dB Paineilma pora
120 dB Ambulanssin sireeni, Rock konsertti

115 dB Kiven räjäytys
110 dB Moottorisaha, Moottoripyörä
100 dB Porakone
  90 dB Ruohonleikkuri, eri työkalut

  80 dB Liikenteen melu
  75 dB Keittiön melu (ravintola)

  70 dB Ravintola
  65 dB Tavallinen puhe

Kuulon suojaus ja sen oleellisuus

Ruotsissa vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan 45% haastatelluista 874 metsästäjästä kärsi huonontuneesta kuulosta ja/tai tinnityksestä. Suurin osa haastatelluista käytti kuulon suojaimia harjoitellessaan, mutta 90% sanoi, että metsästi ilman minkäänlaista kuulonsuojausta.
(Håkansson, B. & Gingsjö, A. Use of hearing protection, firing sound load, hearing problems and attitudes about hearing protection among the Swedish hunters. Technical report 1:95, ISBN 91-7546-068-8, Chalmers University of Technology, 1995)

Grönlannissa, eräässä pienessä kylässä tehdyssä tutkimuksessa paljastui että 70% miehistä kärsi huonontuneesta kuulosta, kun kylän naisilla kuulo oli normaali. Kylän miehet aloittavat hylkeen metsästyksen n.10-11 vuoden iässä ja tämä paljastui syyksi kuulovaurioiden aiheuttajana. (Counter, S.A & Klareskov, B., Hypoacusis among the Polar Eskimos of Northwest Greenland, Scandinavian Audiology 19, s. 149-160, 1990)

Kuulovaurio on myös havaittu ja tiedostettu ongelma Amerikkalaisten metsästäjien keskuudessa, kuten Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa, 45% kärsi jonkinasteisesta kuulovauriosta. Samanlaisiin tuloksiin päästiin kun tutkittiin 1538 Amerikkalaista miestä ikäluokissa 48-92v. Miehillä, jotka olivat harrastaneet ammuntaa kuluneen vuodena aikana, oli suurempi todennäköisyys saada kuulovaurio (1,4-kertainen), kuin niillä jotka eivät olleet harrastaneet ammuntaa. Miehillä, jotka olivat ampuneet savikiekkoja edellisen vuoden aikana, löydettiin kaksi kertaa enemmän kuulovaurioita kuin niillä jotka eivät olleet harrastaneet ammuntaa laisinkaan. Tutkimuksessa kävi myös ilmi että tehokas kuulon suojaaminen ehkäisee kuulo vaurion syntymistä.(Griffing, T.S., HPDs: Arming shooters against risk of hearing loss, Hearing instruments, 45(4), s. 34-35, 1994 och Recreational firearms use and hearing loss, Archives of Family Medicine, vol. 9, April 2000)

Miten Soundscope valmistetaan?

Jokainen pari Soundscope Plus:ia on valmistettu ottamalla valu metsästäjän korvasta jolle laite tulee. Prosessi on yhteistyötä metsästäjän, audionomin ja korvaan asennettavien laitteiden valmistajan kanssa. Tämä vaihe on sen takia tärkeä että siinä varmistetaan istuvuus ja korkea laatu sekä laitteen toiminta. Seuraavassa kuvataan miten laite valmistetaan.

Audionomilla


1. Korva- ja kuulon asiantuntija tekee valun metsästäjän ulkokorvasta. Tämän avulla taataan täydellinen istuvuus. Valu tehdään niin oikeasta kuin vasemmasta korvasta.


Valmistajalla

2. Jatkokäsittely tehdään laboratoriossa

3. Tiedot valuista, kokoonpanosta, mahdollisita kuulovaurioista, värivaihtoehdoista jne. Ohjelmoidaan valmistajan toimesta kokoonpanoa varten.

4. Soundscope Plus kootaan ja toimivuus kokeillaan.


5. Pinta kiillotetaan tasaiseksi ja kiiltäväksi.

Valmis tuote

6. Viimeinen tarkistus. Kaikki toimenpiteet eteenpäin lähettämistä varten toteutetaan.

7. Valmis tuote

FAQ Usein kysytyt kysymykset

1. Kauanko Soundscope Plus:an saaminen kestää ja paljonko se maksaa?
- Toimitusaika yleensä 2-3 viikkoa ja hinta on mallissa 20, 690€ ja mallissa 30, 890€

2. Millainen takuu tuotteessa on?
- 12 kuukauden takuu + osissa 2 vuoden takuu

3. Voinko käyttää Soudscope Plussaa jos minulla on jo kuulovaurio?
- Kyllä voit, on olemassa kaksi versiota, normaalissa on 20dB:n vahvistus ja kuulo vaurioisille on versio jossa on jopa 30dB:n vahvistus.

4. Voiko Soundscope Plus:aa käyttää minkalaisessa säässä tahansa?
- Kyllä voi, mutta sitä ei voi upottaa veteen tai jättää ulos vesisateeseen.

5. Eristääkö Soundscope Plus ääntä yhtä hyvin kuin kuulosuojaimet?
- Kyllä eristää, kokeissa on huomattu että Soundscope Plus eristää ääniä yhtä tehokkaasti kuin hyvät kuulonsuojaimet. Edellytyksenä on että ne sopivat hyvin ja ovat laitettu korvaan oikein. Tämän edellytyksenä valun korvasta pitäisi aina olla ammattilaisen työtä.

6. Voinko saada kuulovaurion mikäli käytän kuulosuojaimia aina?
- Kyllä voit, koska emme voi taata että kuulosuojaus olisi täydellinen. Tämä on tosiasia minkä tahansalaisissa kuulonsuojaimissa. Kuppikuulonsuojaimet voivat vuotaa mikäli käytät laseja tai sinulla on pitkä parta tai käännät päätä voimakkaasti. Muodilla tehdyt suojat, kuten Soudscope Plus voivat liikkua paikaltaan jos liikuttelet leukaa voimakkaasti. Kun ammut Magnum kaliberin aseilla, jossa ääni voi ylittää jopa 180dB, muotilla tehdyt suojat voidaan käyttää tuplakuulosuojauksen tapaan, kuppikuulosuojaimilla tuettuina.

7. Minkälaisia pattereita Soundscope Plus käyttää?
- Patterit ovat normaaleja kuulolaitteessa käytettäviä pattereita, kokoa 13.

8. Miten puhdistan Soundscope Plus:ani?
- Harja on pakattu mukaan pakettiin, jos korvavahaa on jäänyt kiinni laitteeseen, odota että se on kuivunut ja harjaa se pois sitten. Älä käytä vettä tai saippuaa, koska ne saattavat vahingoittaa sähkölaitteita.

9. Missä väreissä Soundscope Plus on mahdollista saada?
- Etuosa (suoja, patteri paikka ja äänen voimakkuuden säädin) on khaki-vihreä. Mikrofoni/telecoil liitin on tehty kaakaon ruskeaksi. Entä korvamuottiin tuleva osa? Siinä löytyy väreinä sininen, punainen, oranssi ja nämä voidaan myös tehdä läpinäkyvinä

10. Missä voin ottaa valut korvista Soundscopen valmistusta varten?
- Valut otetaan audionomilla, tietoa paikkakuntasi audionomeista, jotka voivat toimenpiteen suorittaa, voit saada eri lääkäriasemilta/keskuksilta.

Asiakaspalaute

Alexis Nicou, Finnbo Gård
Kun aloitin käyttämään Soundscopea äänen vahvennuksillä, metsästyselämykseni muuttui täysin. Aikaisemmin käytin aina eri mallisia kuppikuulosuojaimia, mutta kuten kaikki tiedämme nämä yleensä tuovat erillaisia ongelmia, vaikka suojaavatkin kuuloa. Kun on kuuma ne ovat todella kiusallisia. Korvat menevät "lukkoon", hiki virtaa korvissa ja ainut mitä haluat tehdä on repiä ne pois päästä. Kun on kylmä niin ne ovat kovia kuin kivi ja ongelma on sitten vielä se että hattu ja kuulosuojaimet eivät oikein toimi yhteen. Sanka ulko- vai sisäpuolella hattua? Silloin pitää valita joko isompi hattu tai vähentynyt kuulonsuojaus. Seuraavaksi tulee ongelmaksi, metsästysradiota käytettäessä, että kaikki piuhat jotka tulevat eteen ja ärsyttävät ja pitävät meteliä. Kaikki nämä ongelmat katosivat kuin otin Soundscopen käyttöön, ne eivät koskaan ole edessä, vähentävät laukausääntä huomattavasti, sekä tiettyyn pisteeseen asti lisäävät hiljaisia ääniä ja ovat mukava pitää metsästysradion kanssa, koska kaikki kommunikaatio on hoidettavissa langattomasti. Tunnen itseni joustavammaksi, kevyemmäksi ja nyt voin vihdoinkin käyttää korviani ääni lähteen paikallistamiseen. Suosittelen lämpimästi Starkeyn kuulosuojaus järjestelmää.

Leif Hagberg, Östersund
Minä ammun ja metsästän enemmän mitä pidetään normaalina ja olen kokeillut Soundscopea kaikenlaisissa olosuhteissa. Olen myös käyttänyt Soudscopea töissä, toimin Poliisin asekouluttajana. Kiinnostukseni tätä kohtaan alkoi kun olin hirvimetsällä ja havaitsin hirven suoraan edessäni, kuppikuulosuojaimeni olivat repussani ja niinpä menin nopeasti polvelleni ja ammuin hirven. Tämän jälkeen korvissani alkoi soimaan. Olen nyt kokeillut Soundscope Plus:aa ja ne toimivat hyvin metsästäessäni erilaisisissa ympäristöissä. Tämä pätee niin liikkuvaan kuin väijyntä metsästykseen. Soundscope on mukava pitää ja pistänkin ne yleensä päälle jo autossa. Yleensä sitä unohtaa edes käyttävänsä kuulosuojaimia. Muita todella hyviä puolia Soundscopessa ovat mahdollisuus paikallistaa äänen suunta, ne eivät ole herkkiä tuulelle ja sinun on mahdollista kuunnella langattomasti metsästysradiota. Huono puoli on se että ne humisevat kun olet voimalinjojen alla. Käytän yleensä ampumaradalla kuppikuulosuojaimia ja metsällä Soudscopea.

SOITA JA KYSY LISÄÄ!!